Behandlingsprinciper

Behandlingsprinciper

Varje behandling baseras på anatomi, fysiologi och den individuella patienten och syftar till att hjälpa kroppen till god funktion och hälsa. Grundläggande principer, utifrån bl a osteopati, är att människan och kroppen ses som en helhet, och att behandlingen ska stötta kroppens egen självreglerande och -läkande förmåga.
Revolving® är ett myofasciellt behandlingskoncept, där kroppens mjukdelar står i fokus. Behandlingen karaktäriseras av djupgående, inkännande massagegrepp. Det osteopatiska synsättet och Revolving® går hand i hand, med gemensam utgångspunkt i helhetssyn och individuellt anpassad behandling.

Du får med dig råd om egna övningar, relaterat till t ex kroppshållning, andning och ergonomi.

Läs mer om osteopati på Svenska Osteopatförbundets hemsida.